ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
Προϋπολογισμος 2019 Προϋπολογισμός 1605608485.pdf
Ισολογισμός 2019 Ισολογισμός 1605628431.pdf
Logo

Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Στοιχεια Επικοινωνιας

Δεξαμενού 23
Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 2693025481
Fax: 2693025481
Email: info@keddy.gr