ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
Απολογισμός 2013 Απολογισμός 1605606688.pdf
Προϋπολογισμος 2013 Έγκριση Προϋπολογισμού 1605608027.pdf
Απολογισμός 2013 Απολογισμός 1605608214.pdf